”Bild - en ö bland andra öar” - En studie om hur pedagoger arbetar för att utveckla elevers bildspråkliga medvetenhet

 • Anna Grahn
 • Malena Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolans pedagoger arbetar för att främja elevernas bildspråkliga medvetenhet, det vill säga om pedagogerna anser sig arbeta medvetet för att utveckla elevernas förmåga att analysera och få förståelse för sina egna och andras bildskapande. Skolans pedagoger använder ofta bilden som ett sätt för eleven att uttrycka sin kreativitet men inte för att synliggöra förståelse för det ofta förekommande temaarbetet. Därför kommer undersökningen också att undersöka om pedagogerna medvetet utnyttjar bildens möjligheter i det tematiska arbetet för synliggöra elevernas kunskap om det pågående temat. Den forskningsbakgrund som uppsatsen tar upp belyser bildämnets status, dess kommunikativa roll och styrdokumenten kontra lärarnas prioriteringar samt bemötande av elevernas bilder. Teoridelen innehåller även en redogörelse för vad bildspråklig medvetenhet är, vad bildanalys/bildtolkning innebär och därefter följer en kort historik om hur bildämnet utvecklats. I den empiriska delen redovisas undersökningens upplägg som består av observationer och intervjuer av tre olika pedagoger. Resultatet visar att pedagogerna i undersökningen saknar utbildning i hur man tolkar och bearbetar bilder enligt skolans styrdokument, vilket också kan vara en orsak till bildämnets låga status.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '