Bild i förskola/skola - en undersökning om bildens betydelse i praktik kontra styrdokument

 • Maria Lindén
 • Mari Rumberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I detta arbete redovisas vad olika styrdokument, skolplaner och regeringspropositionen för en förnyad lärarutbildning, anser om bilden i förskola/skola. Vi har gjort två enkätundersök-ningar om vad pedagoger (lärarutbildare, verksamma pedagoger i skola och förskola och studenter som avslutar sin utbildning men har viss praktisk erfarenhet) anser om ”Bildens betydelse i förskola/skola”. Anser de att bilden har betydelse, hur gör de konkret och hur använder de sig av bild i så fall. Detta har då jämförts med vad styrdokumenten säger om bild i förskola/skola och en skillnad mellan teori och praktik kan konstateras. Vi har fördjupat oss i den forskning och de teorier som stödjer bildens betydelse för barnen/eleverna i förskola/skola. Arbetet är dels en undersökning av den praktiska verksamheten, dels en dokumentation av styrdokumenten. Resultaten visar att det är skillnad mellan pedagogernas teorier om bildens betydelse och det praktiska arbetet.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '