Bild och form i tematisk undervisning - hur kan bild- och formundervisningen utvecklas för att möta den tematiska undervisningen?

 • Carolin Bengtsson
 • Jeanette Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete vänder sig till aktiva pedagoger och lärarstudenter och syftar till att undersöka hur bild och formundervisningen skulle kunna utvecklas. Det finns ”temaarbeten” i många skolor men fortfarande ses bilden som ett komplement eller en dekoration. Den tematiska undervisningen är det som vi tycker ska tillämpas i större utsträckning undervisningsmässigt för elevernas förståelse men används bildens potential fullt ut? Kan den utvecklas mer för att komma till sin fulla rätt i klassrummet? Vår problemprecisering är därför följande:

  - Hur kan bild- och formundervisningen utvecklas för att möta den tematiska undervisningsformen?

  För att undersöka vår problemprecisering användes det deltagande observationer, intervjuobservation och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har gjorts med olika pedagoger med olika tematiska arbetsmetoder för att se utvecklingsmöjligheterna. Det studerades även litteratur om andra arbetsformer.

  Huvudresultatet är att bild- och formundervisningen kan utvecklas genom fortbildning, samarbete, klassrumsmiljön och planering. Intervjuerna och observationerna visar på varierande omfattning av integration av ämnen. Det som huvudsakligen behöver förändras är attityderna hos pedagoger och samhälle. Den vidareforskning som behövs bör kretsa kring hur pedagogen kan förändra attityden till ämnet.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '