Bild- och musikämnet i skolan Intervjuer med lärare om bild- och musikämnet i skolår F-5

 • Elin Maria Nilsson
 • Sofie Ingelström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare arbetar för att eleverna ska uppnå målen i kursplanerna för bild och musik. Anledningen till valet av problemområde beror på vårt stora intresse för bild- och musikundervisning. Intervjuer har gjorts med tre lärare som undervisar i bild och tre lärare som undervisar i musik. Eleverna som de undervisar går i skolår F-6. Intervjuerna visar att respondenterna anser att det kan vara svårt att få eleverna att uppnå målen. Orsaker till detta anges vara brist på resurser och tid, men även okunnighet om kursplanerna. I diskussionen jämförs de resultat som analyserats med den litteratur som tagits upp i litteraturgenomgången. Uppsatsen avslutas med författarnas tankar om vidare forskning gällande bild- och musikundervisningen i skolan.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '