Bilden - ett verktyg i elevers lärande

 • Marie Billvik
 • Dorotea Enarsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i att lyfta fram bildspråket och vikten av denna i elevers kommunikation. I teoridelen framhävs bildens betydelse för elevers kommunikationsutveckling. Undersökningsgruppen bestod av 3 fritidspedagoger, en förskolelärare samt en grundskolelärare. En kvalitativ forskningsmetod har använts. Arbetets innehåll är koncentrerat till skolår F-2. Uppsatsen ger en fördjupad förståelse för bilden som verktyg inom den pedagogiska verksamheten samt hur arbetet med bilden som kommunikationsmedel kan användas i undervisning. Uppsatsen behandlar den av eleven producerade bilden samt den redan färdiga bilden såsom vykort, reklam, bilder på datorn, bilder i läroböcker, affischer och så vidare. Resultat av undersökningar visar att det finns behov av att lyfta bildens roll i den pedagogiska praktiken och teorin om bilden som verktyg.

  Tilldelningsdatum2006-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '