Bilden och bildämnet som verktyg för lärande - möjligheter till kunskapsutveckling

 • Ann-Christin Carlholmer
 • Kristina Hörman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att undersöka hur bilden används i skolan som verktyg för lärande. Vi vill även undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för bilden och bildämnets användande i undervisningen. För att göra detta har vi använt oss av relevant litteratur, olika forskningsteorier och för skolan gällande styrdokument.

  I den empiriska delen har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Intervjuerna har genomförts med sex lärare på fältet. Resultaten visar att lärarna tycker att det är viktigt med bild och att de integrerar bilden och bildämnet med den övriga undervisningen. Lärarna anser att bilden och bildämnet hjälper barnen i deras begreppsliga utveckling. Lärarna ger barnen möjligheter till att använda bilden som verktyg på olika sätt. Barnen får till exempel göra bilder, diskutera, reflektera och analysera runt egna och andras bilder. Lärarna känner dock att de skulle behöva öka sin kompetens inom området för att tillgodose barnens behov på bästa sätt.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '