Bildens betydelse för talspråksutvecklingen - En studie av några pedagogers arbetssätt i förskoleklass

 • Ingar Johansson
 • Magdalena Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bilden har stor betydelse för barns talspråksutveckling. I denna uppsats undersöks hur några pedagoger i fyra olika förskoleklasser använder sig av bilden för att främja en talspråksutveckling hos barnen. I Forskningsbakgrunden åskådliggörs några olika övergripande arbetsmetoder där man använder sig av bilder för att främja detta: Tematiskt arbetssätt, Reggio Emiliapedagogiken, samt Kiwimetoden och Bornholmsmodellen vilka är utformade för att utveckla barns språkliga medvetenhet. Inom de olika metoderna används olika verktyg som samtal, berättande och datoranvändning för att främja en talspråksutveckling. Undersökningen har genomförts med semistrukturerade intervjuer samt en deltagande observation av ett av de intervjuade pedagogernas undervisningstillfällen. Resultatet av undersökningen tyder på att pedagogerna anser att bilden är mycket betydelsefull, eftersom den kompletterar den övriga undervisningen. Genom den kvalitativa undersökningen ges det inblick i de intervjuade pedagogernas arbetssätt. Resultaten visar att de använder sig av de verktyg vi nämner, och även de arbetsmetoderna som tas upp. Därmed har vi fått svar på problemformuleringen, nämligen hur pedagoger arbetar för att främja en talspråksutveckling. Samtliga pedagoger i undersökningsgruppen anser sig ha stor användning av bilder som verktyg för att stimulera den språkliga medvetenheten hos barnet.

  Tilldelningsdatum2008-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '