Binary classification of breast cancer using deep learning approach

  • Nilay Yilmaz
  • Kristian Katona

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-sep.-21
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Ola Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'