Biofilmsbildande bakterier odlade på en antibakteriell yta

 • Charlott Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstrakt

  Bakgrund: Det är viktigt att förebygga att baketerier bildar biofilm på medicinska katetrar. Biofilmsbildning är associerad med minskad känslighet för antibiotika och utvecklandet av antibiotikaresistens. Problemet behöver lösas både genom att både förbygga bildandet av biofilm och genom att utveckla nya sorters antibiotika som påverkar bildandet av biofilm. Antimikrobiella beläggningar på medicinska material minskar andelen bakterier som fäster på ytan av t.ex. katetrar och minskar andelen kateterrelaterade infektioner. Bactiguards beläggningen är ett exempel på en förebyggande metod. Om Bactiguards beläggning coating påverkar själva bildandet av biofilm och produktionen av extracellular polymeric substances (EPS) är ännu inte tillräckligt kartlagt.

  Metod: Mängden biofilm som bildats på ytor med Bactiguards beläggning jämfördes med obehandlade ytor genom att färga in EPS. Tre olika bakteriearter odlades separat och tillsammans.

  Resultat: Alla tre bakterierarter bildade biofilm på Bactiguardbelaggda ytor, bakterietillväxten var signifikant lägre på de Bactiguard coatade microtiterplattor jämfört med obehandlade mikrotiterplattor. Kvantifiering av EPS lyckades inte. Efter 4-8 h såg kolonialisering av S.epidermidis annorlunda ut på Bactiguard coatade ytor jämfört med obehandlade ytor.

  Diskussion: Den antibakteriella effekten hos Bactiguard coatade katetrar verkar vara mer kopplad till en minskning av bakteriernas vidhäftning till ytan. Coatingen behöver optimeras för vidare studier på mikrotiterplattor.

   

  Tilldelningsdatum2015-okt.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeon Brokken (Handledare), Stina-Mina Ehn Börjesson (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

  Citera det här

  '