Biologiämnets osynliga värderingsförmedling
: Gymnasieelevers värderingar kring miljöfrågor från gymnasiet och biologiundervisningen

 • Markus Karlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Skolan har som uppgift att förmedla såväl kunskaper som värden till eleverna, bland annat gällande deras inställning till miljöfrågor, men huruvida läroplanens efterfrågade värderingar förmedlas i ämnesundervisningen tål att studeras vidare. Den här studien breddar tidigare forsknings kvantitativa metodologier med en fenomenologisk ansats, och undersöker genom intervjuer med fem elever och deras lärare om, och i så fall hur, biologiundervisningen på gymnasiet bidrar till elevernas värderingar kring miljöfrågor. Elevernas resonemang visar på svagt biocentriska värderingar, och hur individuellt ansvar står i fokus för att möta ett akut miljöhot, och för att skydda ett allomfattande ekosystem. Undervisningen påverkar eleverna genom ämneskunskaper, som breddar värderingarnas horisontella struktur. Frågan om skolan förändrar värderingar kvarstår. Utifrån elevernas resonemang lyckas skolan generellt sett i sitt värderingsuppdrag, om än som en sekundär agent, och värderingsförmedlingen är i stort osynlig, d.v.s. något närvarande men som inte riktigt framkommer innan den synliggörs genom aktivt letande. Studien visar på vikten av undervisningsinslag utanför klassrummet samt en varierad ämnesdidaktik för att underlätta värdeförmedling i undervisningen.

Tilldelningsdatum2021-juli-12
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Einarsson (Handledare) & Anders Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Didaktik (50302)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • värderingar
 • bioloigundervisning
 • gymnasiet
 • biologi
 • miljö
 • natur

Citera det här

'