Biologisk mångfald – En enkätstudie kring hur gymnasieelever i åk 3 kopplar samman begreppet med sin vardag

 • Lisa Modéer
 • Gentiana Durmishi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Biologisk mångfald är idag ett högaktuellt ämne som dyker upp i många sammanhang. Förutom att det talas om det i media är det ett begrepp som ingår i kursplanen för kärnämnet naturkunskap A. Eftersom alla som går i årskurs 3 i gymnasiet har läst naturkunskap A finner vi det intressant att undersöka dessa elevers attityder till begreppet. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever kopplar samman det de hör om biologisk mångfald i t.ex. skola och media med sin vardag? Eventuella skillnader mellan kön och beroende på vilket program eleverna går är också av intresse.

  Undersökningen utfördes som en kvantitativ enkätundersökning där 114 gymnasieelever från 3 olika programtyper ingick. Det var elever från de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga samt yrkesförberedande programmen.

  Resultatet visar att för väldigt många av eleverna betydde biologisk mångfald inte någonting i deras vardag. De som kopplade ihop begreppet minst med sin vardag var de elever som går ett yrkesförberedande program. Av de elever som svarade något på frågan om vad begreppet betyder för dem i deras vardag så svarar merparten att det betyder stor artrikedom. Andra svar berör ekosystem, framtiden samt människans beroende av mångfalden. De miljöer eleverna huvudsakligen hade kommit i kontakt med begreppet var i skolan och framför TV:n.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '