”Blandar lite av varje för att anpassa till elevens egna behov”
: –       en studie om läsmetoder och om hur pedagoger använder dem i sin undervisning

 • Jenny Holm
 • Emma Truedsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka, genom samtal med pedagoger på fältet, vilka läsmetoder pedagogerna säger sig använda och hur pedagogerna säger sig använder dem samt att, genom observation, se hur läsmetoderna används i undervisningen av de deltagande pedagogerna. I litteraturgenomgången presenteras flertalet läsmetoder samt vad dagens aktuella forskning säger om läsinlärning. Detta relateras även till vad Lpo94 samt kursplanen i svenska. Huvudresultatet visar att samtliga deltagande pedagoger säger sig välja att blanda flera olika läsmetoder för att på så sätt kunna anpassa till varje elevs egna behov. Resultatet visar även att pedagogerna, vid våra observationer, inte alltid använder sig av de läsmetoderna de sagt sig använda i intervjun. De mest förekommande läsmetoderna är LTG (Läsning på talets grund) samt ljudningsmetoden, vilka används av samtliga respondenter.

  Tilldelningsdatum2010-juni-22
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • läsmetoder
  • läsinlärning
  • lärandeteorier
  • lpo94
  • intervju
  • observation

  Citera det här

  '