Blockchain
: Scammers, sinners and saints. Decisive factors in a blockchain adoption process

  • Sebastian Levin
  • Samuel Dannegård

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-27
OriginalspråkEngelska
HandledareIndira Kjellstrand (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'