Bloggar i Skolan
: BloggOmBloggande.blogspot.com

 • Andreas Palmblad

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Ett examensarbete som med fokus på elever och undervisning utreder hur bloggen kan fungera i klassrummet. Jag har samlat in tidigare uppsatser från hela världen om bloggar i klassrummet och gjort egna enkäter och egna intervjuer med ett antal elever.Syftet var att analysera en av de många nya förekomster på internet och se hur väl den passar in i skolan. Bloggar blir lätt begränsade av tekniken som till exempel hur många datorer skolan har eller hur många som har internet hemma. Men bloggar har också så många fördelar så om man har möjlighet så är det väl värt ett försök.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnders Eklöf (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • bloggar
  • web 2.0
  • utbildningsteknologi
  • ikt

  Citera det här

  '