Boendeassistenters kunskap om munhälsa och inställning till munvård

 • Malin Dahl
 • Elin Ljunggren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Introduktion: Personer med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt, vilket kan medföra hinder med att sköta den dagliga munhygienen. I omvårdnaden i bostad med särskild service för vuxna ingår skyldighet att stödja funktionsnedsatta med deras personliga behov.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka boendeassistenters kunskap om munhälsa. Ytterligare ett syfte var att undersöka boendeassistenters inställning till munvård samt faktorer som påverkar deras inställning till munvård.

  Material och metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittstudie baserad på en enkät med 31 strukturerade frågor samt en öppen fråga.  Enkäten besvarades av 43 boendeassistenter i en kommun i södra Sverige.

  Resultat: Resultatet visar att majoriteten (n=34) av boendeassistenterna anser att de boende behöver dagligt stöd med munhygienen. Det största hindret är att de boende inte vill ha hjälp med munhygienen. En stor del (n=31) av boendeassistenterna anser att de har tillräcklig kunskap om munvård för att stödja de boende med den dagliga munhygienen. Resultatet visar att 29 av boendeassistenterna har kunskap om fluor och 38 har kunskap om gingivit.

  Slutsats: Resultatet tyder på att boendeassistenterna i viss mån har kunskap om munhälsa och att de anser att de boende behöver dagligt stöd med munvården. Vidare anser boendeassistenterna att det största hindret till att stödja med munvården är att de boende inte vill ha hjälp vilket påverkar boendeassistenternas inställning till munvård.

  Tilldelningsdatum2014-juli-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • boendeassistenter
  • inställning
  • kunskap
  • munhälsa
  • munvård
  • servicebostäder.

  Citera det här

  '