Bokföringsmanipulation
: Hur kan en redovisningskonsult upptäcka och agera på en bokföringsmanipulation

 • Pavliuk Valentyn
 • Ernstedt Axel

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Att undersöka bokföringsmanipulation är av stor betydelse bland stora företag eftersom manipulationer hos stora företag har stora risker för kunder och andra intressenter. Om många småföretagare skulle genomföra bokföringsmanipulationer, skulle konsekvenserna bli större än för stora företag. En redovisningskonsult som hjälper småföretagare att sköta löpande bokföring och rapportering till myndigheter har möjligheter att förhindra lagöverträdelse och genomföring av bokföringsmanipulation. Tidigare forskning fokuserade främst på stora företag som manipulerar för att presentera sina rapporter på bättre eller sämre sätt än det finns i verkligheten. Undersökningen har fokuserat på en redovisningskonsult och hens agerande på bokföringsmanipulation. Genom identifiering av flera utgångspunkter som kan påverka redovisningskonsultens agerande, försökte vi skapa förståelse kring redovisningskonsultens valmöjligheter och motivering till agerande. 

Uppsatsen har inriktat sig att genomföra tre semistrukturerade intervjuer med redovisningskonsulterna. Intervjuerna har baserats på intervjuguide som utformats utifrån teoretiska antagande samt för att besvara undersökningens frågeställningar. Studien har abduktiv ansats eftersom den ger möjlighet att göra val mellan olika tolkningar som var antagna från respondenterna. 

Resultaten visade sig att det kan förekommer bokföringsmanipulation bland företagare. Det finns olika riskgrupper bland kunder som kan försöka att manipulera med bokföringen. Om en redovisningskonsult vill driva långsiktiga verksamhet, undviker han eller hon att ta kunder som vill genomföra bokföringsmanipulationer. “Det är inte lönt” säger en av respondenterna. Det finns behov av framtida forskning kring omständigheter som nystartade redovisningsbyråer påträffar med kunder som vill genomföra bokföringsmanipulationer. Ytterligare förslag är en undersökning med liknelser och skillnader i agerande och påträffande av bokföringsmanipulation mellan kvinnliga och manliga redovisningskonsulter. 

Tilldelningsdatum2021-nov.-01
OriginalspråkSvenska
HandledareEliasson Titti (Handledare), Torsten Andersson (Examinator) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • redovisningskonsult
 • bokföringsmanipulation
 • redovisningsmanipulation
 • etisk agerande
 • decoupling
 • isomorfism
 • moralutveckling

Citera det här

'