Bokstavsinlärning - en jämförande studie mellan Montessoriskolor, Waldorfskolor och kommunala skolor

 • Camilla Larsson
 • Ir Valgeirsdottir

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att göra en jämförande undersökning om vilka likheter och skillnader det finns i bokstavsinlärningen mellan kommunala skolor, Montessoriskolor och Waldorfskolor. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod, intervjuer, för att ta reda på hur verksamma pedagoger arbetar med bokstavsinlärningen på de olika skolorna. Vår studie visar att skolorna arbetar på olika sätt när det gäller bokstavsinlärningen. Waldorfpedagogerna och Montessoripedagogerna har en tydlig pedagogik som de följer medan de pedagoger som arbetar på kommunal skola har olika sätt att bedriva sin undervisning. Skillnaderna är framför allt materialet som används och tiden som läggs på bokstavsinlärningen. Waldorfskolan använder sig av naturmaterial och sagor medan Montessori har ett speciellt Montessorimaterial. Den kommunala skolan har mest färdigtryckt material som de följer. Waldorfskolorna och Montessoriskolorna lägger ner mer tid på bokstavsinlärningen än den kommunala skolan.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '