Bokvalet och dess uppföljningsarbete hos fyra lärare
: En kvalitativ studie som undersöker lärares syn på bokvalet i undervisningen samt dess uppföljningsarbete

  • Alexandra Andersson
  • Frida Svensson
  • Martina Thelander

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

I den här studien har vi undersökt hur fyra olika lärare i årskurs 4-6 tänker kring hur de väljer ut skönlitterära böcker till sin undervisning samt hur uppföljningsarbetet går till i de intervjuade lärarnas klassrum. Vi har intervjuat fyra olika lärare och låtit deras elever svara på enkäter och därpå har vi analyserat och gjort en sammanställning av det material vi fått ta del av. Utifrån intervjuerna och enkäterna har vi kommit fram till att lärarna väljer högläsningsboken medan de låter sina elever välja den enskilda läseboken själva. Detta eftersom de anser att det är viktigt att eleverna får välja utifrån sina egna intressen. Vi har kunnat se att lärarna ser stora möjligheter med användandet av skönlitteratur av skönlitteratur i undervisningen vid arbete med ett specifikt tema eller arbetsområde. Svårigheterna med valet av skönlitteratur har visat sig vara bristande tid till att hjälpa alla elever med sitt skönlitterära bokval, sätta sig in i barn/ungdomslitteratur och finna klassuppsättningar. Genom studien har vi kunnat se att det brister kring uppföljningsarbetet av skönlitteraturen som läses i undervisningen eftersom eleverna inte får tid till reflektion av det lästa.

Tilldelningsdatum2017-feb.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Anna Smedberg Bondesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

Nyckelord

  • bokval
  • skönlitteratur
  • sociokulturellt perspektiv
  • styrdokument

Citera det här

'