Boll spelar roll
: en intervjustudie om lärares resonemang kring bollekar och bollspel

 • Hanna Bergkvist
 • Klara Bertram

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Anledningen till detta examensarbete är att bollekar och bollspel har visat sig dominera idrottsundervisningen i skolan och enligt den senaste läroplanen, Lgr 11, finns inte bollekar och bollspel specifikt uttalat. Examensarbetet innehåller en intervjustudie där fem lärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs F-6 har medverkat. Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till momentet bollekar och bollspel i ämnet idrott och hälsa. I examensarbetet presenteras också i korta drag idrottsämnets förändring sedan början av 1900-talet fram till idag. Det presenteras även studier kring skolämnet idrott och hälsas påverkan av idrottsföreningar och idrottslärares strävan att göra ämnet roligt. Resultatet av studien pekar på att bollekar och bollspel är omtyckt av de flesta elever men att det möjligen beror på vilket arbetssätt läraren har. Samtliga lärare i studien använder bollar i sin undervisning men arbetssätten och syftena varierar. Den stora skillnaden är att en del lärare i studien har mycket traditionellt bollspel i sin undervisning medan ett par har tagit avstånd från detta. Det finns tendenser hos en del lärare i studien att aktiviteterna är bestämda innan styrdokumenten tas med i planeringen.

  Tilldelningsdatum2014-feb.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Blixt (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • bollspel
  • bollekar
  • idrott
  • hälsa
  • styrdokument

  Citera det här

  '