Bollspelets plats i ämnet idrott och hälsa.
: En enkätstudie om elevers attityd till bollspel.

 • Cecilia Ebenstrand

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskning har visat att pojkar gynnas i ämnet idrott och hälsa och att bollspel är den mest förekommande aktiviteten på idrott och hälsa-lektioner, detta utan stöd från de kunskapskrav som finns i ämnet. Utifrån detta valdes en kvantitativ metod för att undersöka elevers attityd till momentet bollspel i ämnet idrott och hälsa och se om denna attityd samverkar med attityden till ämnet samt att undersöka om det finns skillnader mellan flickors och pojkars attityd.

  I studien har 118 elever fyllt i en enkät och dessa svar har sedan behandlats. Resultatet visar att pojkar är mer positivt inställda till bollspel och till ämnet idrott och hälsa i jämförelse med flickor. Resultatet visar att de elever som tycker om momentet bollspel är mer positiva till ämnet i jämförelse med de som inte tycker om momentet bollspel.

   

  Som slutsats dras att det finns skillnader mellan pojkars och flickors attityd till bollspel och ämnet idrott och hälsa samt det finns ett samband mellan elevers attityd till bollspel och till ämnet idrott och hälsa.

  Tilldelningsdatum2017-apr.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMariann Persson (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Idrottsvetenskap (30308)

  Nyckelord

  • bollspel
  • genus
  • idrott och hälsa
  • attityd
  • motivation

  Citera det här

  '