Bordet fullt med pengar
: en studie om förstadagsavkastning i börsintroduktioner - ett branschperspektiv

 • Fredrik Nilsson
 • Zebastian Waak

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie presenterar ett branschspecifikt perspektiv som tillägg till forskningen angående faktorer som påverkar underprissättning i börsintroduktioner. Mätningarna har ämnat att undersöka om det föreligger branscher som har avvikande förstadagsavkastning i förhållande till genomsnittet för samtliga branscher. Studien ämnade också att undersöka om avkastningsvariationerna för börsintroduktioner kan förklaras av att bolag tillhör olika branscher. Det underliggande argumentet för hypoteserna byggs från tidigare forskning som stödjer att bolag inom olika branscher står inför olika förutsättningar vilket kan påverka värderingen inför en börsintroduktion. Som tillägg i studiens huvudsakliga forskningsproblem har även en nyare typ av mätning tillämpats för en djupare analys av börsintroduktioner. Denna mätning ger indikationer till investerare om vilken del av börsintroduktioner som genererar mest avkastning. Studiens mätningar visade att det inte rådde signifikanta avkastningsavvikelser för någon bransch i förhållande till genomsnittsavkastningen för samtliga branscher. Mätningarna kunde inte heller påvisa att variationer i förstadagsavkastning förklaras av att bolag tillhör olika branscher då förklaringsgraden för dessa variabler var låga. Däremot påvisades signifikanta skillnader i genomsnittliga avkastningar mellan specifika branscher i samband med studiens regression. Detta indikerar att ytterligare undersökningar borde göras i syfte att undersöka genomsnittliga förstadagsavkastningar mellan specifika branscher.

  Tilldelningsdatum2019-juli-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnamaria Cociorva (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • börsintroduktion
  • underprissättning
  • förstadagsavkastning
  • bransch
  • noteringstransaktion
  • löpande handel

  Citera det här

  '