Bostadsmarknaden bakom kulisserna
: En empirisk analys av prisförväntningar på bostadsmarknaden

 • Anton Iserö

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tidigare forskning om bostadsmarknadens reaktion på hushållens prisförväntningar visar på varierande resultat. Inom forskningsområdet finns det delade meningar om huruvida prisförväntningar faktiskt speglar de framtida priserna på bostadsmarknaden. Få tidigare studier har utförligt undersökt hur dessa förväntningar påverkar bostadspriserna under olika ekonomiska förhållanden. Syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap och undersöka sambandet mellan hushållens prisförväntningar och de framtida bostadspriserna, både under perioder av ekonomisk stabilitet och instabilitet. För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ analys genomförts med data över bostadspriser och hushållens prisförväntningar i Sverige från 2006 till 2023. Studien använder multipel linjär regressionsanalys för att utforska sambanden, kontrollerat för variabler såsom arbetslöshet, BNP och styrränta. Resultaten visar att hushållens prisförväntningar är signifikant för den använda modellen och förbättrar, tillsammans med fler ingående variabler, möjligheten att förutspå framtida bostadspriser. Studien bidrar således med nya insikter om de komplexa dynamiker som styr bostadsmarknaden och hur hushållens prisförväntningar påverkar bostadsprisernas faktiska utfall.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare), Martin Abrahamson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • bostadsmarknad
 • marknadsdynamik
 • prisförväntningar
 • bostadspriser
 • ekonomisk instabilitet
 • multipel regressionsanalys

Citera det här

'