Brottslighet som riskfaktor för utsatthet för brott
: en tvärsnittsstudie i rollblandning hos gymnasieungdomar i Västra Götaland

 • Emma Dimblad

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna undersökning tar upp problemet att de som utsätts för brott ofta är kriminella och syftar till att ge en ökad förståelse för utsatthet för brott, oro för brott men främst rollblandning hos gymnasieungdomar i Västra Götaland. För detta syfte gjordes en kvantitativ surveyundersökning med tvärsnittsdesign: en enkätundersökning som delades ut till en grupp gymnasieelever. Undersökningen kopplas till rutinaktivitetsteorin som fokuserar på orsaker till att man utsätts för brott snarare än orsaker till att man begår brott. Resultatet visar att det finns ett samband mellan kriminalitet och utsatthet för brott, vilket innebär att rollblandning som fenomen förekommer hos dessa ungdomar. Det visade sig också att det inte fanns någon skillnad mellan konforma och avvikande ungdomar när det gäller oro för att utsättas för brott. 

  Tilldelningsdatum2015-juni-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJonas Ringström (Handledare) & Joakim Thelander (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

  Nyckelord

  • rollblandning
  • ungdomar
  • risk
  • utsatthet
  • oro

  Citera det här

  '