Business Culture Impact on the Individuals Involved in the International Business Negotiation Process.

 • Mehdi Alwan
 • Thantida Wolf

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2019-juli-05
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJens Hultman (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

  Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '