Bygger vi en skola för alla? En studie av fyra nybyggda skolor

 • Ulf Svensson
 • Gunilla Westerling

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den fysiska miljön är viktig när vi vill skapa en skola som är lämplig att möta alla elever. Denna undersökning försöker ta reda på vilka krafter som styr utformandet av en ny skola.

  Genom intervjuer kartläggs projekteringen av fyra nybyggda skolor. Genom fältstudier granskas också slutresultatet, det vill säga den färdiga skolan. En arkitekt intervjuas och en pågående projektering av en skolombyggnad studeras.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om skolbyggnadsprojekt och undersöker om det finns en nära koppling mellan nybyggandet av skolor och pedagogiska visioner. Visionerna kan bestå av allt från att skapa en ekologisk naturskola till att skapa en skola som suddar ut gränserna mellan särskola och grundskola.

  Undersökningen är viktig för att den visar att det finns ett stort personalinflytande över skolbyggnadernas utformning som är unik om vi ser det i ett historiskt perspektiv. Pedagoger och framförallt specialpedagoger behöver kunskap både om byggprocesser och om skolbyggande för att kunna hävda de specialpedagogiska intressena. God kunskap i dessa frågor är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna tillvarata den möjlighet att påverka som givits.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '