Calculating Medication Dosage for Children with Machine Learning Techniques

  • Yiping Xu
  • Sali Ayse

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juli-01
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Ola Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'