Causes of Audit Delay and their Effects on Public Sector Audit Quality
: (a case of the Supreme Audit Institution of Liberia - General Auditing Commission)

 • Richard Baros Fully
 • Kortu Duke David

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2020-juni-24
  OriginalspråkEngelska
  HandledareGiuseppe Grossi (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '