Celebrity a double-edged sword?
: An explorative study to understand how celebrity transgression influences meaning transfer in celebrity endorsement

 • Hidela Daka
 • Lima Safi

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare), Axel Welinder (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • celebrity endorsement
 • meaning transfer
 • celebrity endorser
 • transgression
 • brands
 • consumers

Citera det här

'