Challenging coopetitive branding alliances
: a study on how coopetitive branding affects consumers’ brand image

  • Oskar Gudmundsson
  • Joel Leteus

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-juni-27
OriginalspråkEngelska
HandledareAlina Lidén (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'