Classification Performance Between Machine Learning and Traditional Programming in Java

  • Abdulrahman Alassadi
  • Tadas Ivanauskas

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-okt.-07
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Niklas Gador (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'