Coaching- coachens roll och lärande i mötet

 • Michael Falk
 • Karolina Törnqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Coaching i omställningssituation är inte något nytt fenomen. Redan på 1970-talet skrevs det första avtalen som öppnade upp för tjänstemännen på den privata sidan att erhålla hjälp vid uppsägning. I dagens globaliserade värld, där det gäller att vara flexibel, och där hjulen snurrar fortare och fortare, kommer också ett behov till reflektion fram. Coachingrörelsen växer sig starkare och får därmed också mer uppmärksamhet. Med denna uppsats har vi för avsikt att undersöka coachens roll i mötet med de klienter som befinner sig i en omställningssituation. Med detta som utgångspunkt har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer för att samla in data. Vi har valt att titta på coaching genom att fokusera på de processer som sätts igång i en omställningssituation. På så sätt kan vi anlägga pedagogiska perspektiv på vår studie som är utförd med hjälp av två organisationer som helt eller delvis sysslar med detta. Vi har använt oss av kvalitativ metod och har intervjuat 11 coacher.

  Vårt resultat visar att coacherna ser omställning som ett pedagogiskt område. Coacherna använder sig av sina erfarenheter för att försöka få klienterna i omställningssamtalen att inta ett reflekterande förhållningssätt. Genom att kommunicera med klienterna och framför allt inta en lyssnande funktion uppstår ett lärande även för coacherna i omställningssituationerna. Coachernas lärande handlar framför allt om vidgad människokännedom och självinsikt men även de kommunikativa färdigheterna utvecklas.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '