Communicative Strategies in Second Language Acquisition
: A Study of Chinese English Learners’ Attitude and Reported Frequency of Communicative Strategies

 • Wei Lin

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-juli-07
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Eivor Lindstedt (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '