Consumers' attitude towards locally produced food products
: a study on how the Covid-19 pandemic might have affected consumers attitudes

  • Johanna Pedersen
  • Lukas Hansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juli-09
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare), Heléne Tjärnemo (Examinator) & Lisa Källström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'