Contemporary American Political Speeches
: A Study of Sexist Language

  • Lingzhen Zheng

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2010-juni-28
OriginalspråkEngelska
HandledareAnna Ekström (Handledare) & Carita Lundmark (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Engelska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här

'