Controllern i den digitaliserade världen
: En studie om vad digitaliseringen ställer för kompetenskrav på controllern i svenska kommuner

 • Monica Moussa
 • Tatiana Wallin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Digitaliseringen påverkar alla yrkesroller inklusive controllerns som anses befinna sig i en pågående förändringsprocess som ställer nya kompetenskrav på controllern. Befintlig forskning visar att det kan finnas kompetensbrist till följd av den ökade digitaliseringen. Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vad digitaliseringen ställer för kompetenskrav på controllers inom svenska kommuner. I studien används en kvantitativ forskningsmetod bestående av en innehållsanalys av 30 platsannonser och enkätundersökning som har besvarats av 189 controllers inom svenska kommuner. Resultatet från innehållsanalysen av platsannonser visar att arbetsgivare inom svenska kommuner efterfrågar controllers med en varierande mängd kompetenser. Enkätundersökningens resultat visar att controllers inom svenska kommuner upplever att deras arbetsuppgifter och kompetenskrav har påverkats av digitaliseringen. Studien bidrar till förståelse om digitaliseringens påverkan på kompetenskraven som ställs på controllers inom svenska kommuner.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTorsten Andersson (Handledare), Gert Paulsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Digitalisering
 • controller
 • kompetenskrav
 • yrkesroller
 • arbetsuppgifter
 • kommun
 • offentlig sektor

Citera det här

'