Cui bono? En studie av motiverandet av ett historieämne

 • Mattias Lindberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen syfte är att undersöka motiveringar till varför man skall läsa historia i skolan. Forskare och filosofers argument ställs emot de syften som finns angivna i svenska skolans läroplaner. Tidigare läroplaner har också studerats, men fokus ligger på de nuvarande. Till hjälp i analysen har historikern Thorsten Nyboms teori om kulturvetenskapernas nytta använts.

  I detta arbete framträder en viktig skillnad mellan de motiveringar historikerna ger och de som finns i läroplanerna. Genomgående kan man kategorisera syftena beskrivna i kursplanerna som varande av idealistisk och pragmatisk karaktär medan forskarna försöker lägga sina motiv på en emanicipatorisk nivå.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '