“Customer’s perception is the brand’s reality”
: Understanding Generation Z’s Perception of and Response to Brands Engaging in Brand Activism Focusing on Racism

  • Haya Hejazi
  • Linnea Larsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareChristian Koch (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'