”Därför måste man ju vara uppdaterad” - en studie om litteratur- och mediekonsumtion i undervisningen

 • Josefina Davidsson
 • Merit Lindström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka om det går att skapa en balans mellan litteratur och medier i undervisningen. I litteraturgenomgången redogörs för teorier som är aktuella för den empiriska undersökningen. En beskrivning görs av medier och litteraturens ställning, samt hur dessa begrepp kan integreras i undervisningen för elever i åldrarna 9-12 år. Vidare presenteras en inblick i undersökningar som redogör för hur konsumtionen av litteratur och medier ser ut.

  För att få svar på forskningsfrågan genomförs dels intervjuer med lärare och dels enkätundersökningar med elever i grundskolans tidigare år. En jämförelse görs mellan svaren gällande den faktiska litteratur- och mediekonsumtionen i undervisningen och elevernas användning på fritiden.

  De övergripande slutsatserna för undersökningen blir att elevernas konsumtion av litteratur och medier på fritiden både är omfattande och förhållandevis jämn. Lärarna använder sig däremot inte lika balanserat, i samma utsträckning av medier och litteratur i undervisningen, utan litteratur dominerar även om en viss skillnad mellan lärarna kan urskiljas.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '