Därför stannar revisorer inom yrket
: En kvalitativ studie om varför revisorer stannar trots stress, hög arbetsbelastning och utmaningen med work-life balance

 • Ebba Davidsson
 • Viktor Gudmundsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hög personalomsättning är ett stort problem inom revisionsbranschen. I flera år har
forskare försökt förklara personalomsättningen med ett fokus på vad som får
revisorer att lämna revisorsyrket. Utifrån den tidigare forskningen framgår det att
stress, hög arbetsbelastning och utmaningar kring work-life balance har negativa
effekter på revisorskarriärer. I kontrast till detta identifierade vi bristfällig
förståelse för varför revisorer stannar inom yrket. Syftet med studien är därför att
skapa förståelse för varför revisorer stannar inom yrket trots stress, hög
arbetsbelastning och utmaningen med work-life balance.
För att besvara syftet har en kvalitativ forskningsmetod använts och sex semistrukturerade
intervjuer med auktoriserade revisorer har genomförts. Studien har
även sin utgångspunkt i jobbinbäddningsteorin och tidigare forskning kring
arbetstillfredsställelse, stress, arbetsbelastning och work-life balance.
Resultaten av studien visar att revisorer stannar inom yrket på grund av en
kombination av inbäddning i arbetet, hög arbetstillfredsställelse och bra strategier
för att hantera påfrestningarna. Studien ger även en ökad förståelse för vilka
hanteringsstrategier som en revisor använder sig av. Studien bidrar med ökad
förståelse kring vad som får en revisor att stanna i yrket, vilket kan resultera i att
färre revisorer lämnar yrket och att personalomsättningen minskar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareNellie Gertsson (Handledare), Heléne Tjärnemo (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Revisor
 • jobbinbäddning
 • arbetstillfredsställelse
 • hantering
 • stress
 • arbetsbelastning
 • work-lifeb balance

Citera det här

'