Döden gestaltad i barnbokens bilder
: en studie av bildernas betydelse för ikonotexten i barnboken

 • Jacqueline Bonneau

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Med utgångspunkt i barnbokens bilder analyseras och diskuteras temat döden och dess gestaltning. Syftet är att genom moderna teorier och metoder visa hur ett svårt tema gestaltats i ett antal moderna bilderböcker. Tillvägagångssättet i uppsatsen är analys av text, berättande, narration och ikonotext, med en efterföljande diskussion. Uppsatsen prövar olika moderna teorier och metoder för att resonera och problematisera gestaltningen av döden i barnbokens bilder. I uppsatsen redovisas hur en illustration kan innehålla visuella luckor skapade av illustratören, såväl som en text innehåller verbala luckor. De visuella luckorna påverkar tolkningen av ikonotexten – bilderbokens egentliga text – och påverkar därmed även betydelsen av ursprungstexten. Resultatet visar att de allra senaste utkomna bilderböckerna utmanar gränserna för bilderböcker för barn, men att de genom öppningar i texten, blir tillgängliga för barnläsaren.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareWiveca Friman (Handledare)

  Kurser och ämnen

  • Barn- och ungdomslitteratur

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

  Nyckelord

  • döden
  • barnlitteratur
  • ikonotext
  • bildsemiotik
  • textanalys
  • luckor
  • bilderbok

  Citera det här

  '