Daglig fysisk aktivitet i skolan – en kvantitativ studie i årskurs sex

 • Jelena Culldal
 • Maria Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  År 2003 reviderades läroplanen för grund- och gymnasieskolorna genom ett tillägg där det framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs sex har om sin egen fysiska aktivitetsnivå, inom ramen för skoldagen. Vidare undersöks om dessa uppfattningar ger intryck av att uppfylla Riksidrottsförbundets förslag till regeringen om 30 minuters daglig fysisk aktivitet för grundskoleelever, samt vad det har för betydelse för elevernas fysiska aktivitet om de går på en 6-9: skola eller på en F-9: skola.

  Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2005 på fyra olika skolor i södra Sverige. Av 205 tillfrågade besvarades enkäten av 157 elever i årskurs sex. Utifrån resultaten har det framkommit att majoriteten av eleverna, enligt deras egen uppfattning, uppfyller rekommendationerna om 30 minuters daglig fysisk aktivitet. Studien visar tendenser till att elever som efter att ha gått på en F-5: skola och fortsatt på en 6-9: skola, rör sig mindre i årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem. Elever på F-9: skolorna visar sig inte följa samma mönster utan merparten av eleverna rör sig lika mycket eller mer i sexan än vad de gjorde i femman.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '