Daglig verksamhet, en viktig insats för folkhälsan
: En kvalitativ studie bland personer med funktionsnedsättning

  • Danielle Eklund
  • Simona Garbacea

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Personer med en funktionsnedsättning har generellt sett en sämre hälsa än den genomsnittliga befolkningen på grund av riskfaktorer kopplade till levnadsvillkoren. En viktig faktor när det gäller målområdena inflytande och delaktighet samt Hälsa i arbetslivet är att skapa inkluderande miljöer där det finns goda möjligheter till bättre hälsa och ökad självkänsla. Tidigare studier visar på positiva effekter av en daglig sysselsättning vilket minskar riskerna för marginalisering och utanförskap. Umgänget med hästar har även det dokumenterat positiv effekt på personer med funktionsnedsättningar. Syftet med studien var att belysa deltagarnas beskrivningar av den dagliga verksamheten Hälsa med hästkraft och deras hälsoutveckling, där funktionsnedsatta dagligen arbetar i naturen med hästskötsel och ridning. Projektet startades i Örkelljunga kommun 2012 för att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning och möjlighet att arbeta mer fysisk än en traditionell daglig verksamhet ofta kan erbjuda. Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppsintervjuer med sex av deltagarna och två personal samt en individuell intervju med projektledaren som arbetar där. Resultatet visade att samtliga deltagrare genomgått förbättringar hälsomässigt sett, både fysiskt och psykiskt sedan de började på Hälsa med hästkraft dagliga verksamhet. Deltagrarna ser sina nuvarande arbetsuppgifter som betydelsefulla och givande samt trivs med både sina arbetskamrater och personal.

Tilldelningsdatum2018-juli-10
OriginalspråkSvenska
HandledarePetra Nilsson Lindström (Handledare) & Pär Pettersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Nyckelord

  • daglig verksamhet
  • delaktighet
  • funktionsnedsättning
  • hälsa
  • hästar

Citera det här

'