Dagligt liv för personer med schizofreni - En litteraturstudie i omvårdnad

 • Anna Zenthio
 • Madelaine Svantesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Schizofreni är en psykisk sjukdom där personen har förändrade verklighetsuppfattningar såsom vanföreställningar, tankestörningar, förvirring och hallucinationer. Schizofreni kan ge svårigheter i exempelvis relationer och arbete. Genom att fokusera på att förstå händelser i personens dagliga liv får sjuksköterskan kunskap om problem och varför dessa uppstått. Sådan kunskap kan hjälpa sjuksköterskan att utforma omvårdnadsåtgärder som matchar personens behov. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa dagligt liv för personer med schizofreni och därmed öka sjuksköterskans kunskap om personens omvårdnadsbehov.

  Metod: En allmän litteraturstudie baserad på fem kvalitativa artiklar och 15 kvantitativa artiklar. Resultat: De faktorer som påverkade dagligt liv för personer med schizofreni var relationer, sysselsättning och hälsotillstånd.

  Slutsats: Litteraturstudien visar att personer med schizofreni har problem i sitt dagliga liv som kan åtgärdas med hjälp av meningsfulla aktiviteter, möjlighet till arbete, förbättrade sociala färdigheter och ökad motivation. Sjuksköterskan kan motivera och stödja personen att skaffa ett arbete eller annan meningsfull aktivitet för att stärka personens självförtroende och självständighet. Vidare forskning behövs om hur sjuksköterskan kan motivera en person med schizofreni till att börja arbeta och utföra dagliga aktiviteter i hemmet.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '