Datalagring
: en komparativ stude av datalagringslösningar

 • Per Elander
 • Dennis Thai

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Sedan företag började använda sig av internet som ett verktyg för sitt arbete har bekymmer uppstått som de inte haft tidigare, som hur företagsdata ska lagras, vad för utrustning som är bäst för deras behov.

  Genomförandet av arbetet delades in i tre delar, där det första var att ta reda på vilka olika datalagringslösningar som fanns och användes i servermiljöer. Detta gjordes via litteraturstudier. Den andra delen var att intervjua kundföretag om deras lagringslösningar samt intervjua leverantörer av datalagringslösningar med ett antal frågor som berörde deras datalagringlösning(ar), rekommendationer och framtidsutsikten för datalagring. Den tredje och slutgiltiga delen var att skriva samman analysen över den information som tillförskaffats och de iakttagelser som gjorts.

  Resultatet av intervjuerna visade på flera pålitliga och snabba alternativ för datalagring som kunder använde och leverantörer sålde.  Lösningar som användes och levererades var NAS(Network Attached Storage), molnlagring av data och SAN(Storage Area Network).

  Vid genomförande av analysen togs både intervjumaterialet och litteraturmaterialet i beaktning för att kunna komma fram till adekvata slutsatser. Syftet med slutsatserna var att kunna ge ett bra svar på de frågor i frågeställningen som låg till grund för examensarbetet. Vad man har kommit fram till är att det finns inget bra svar för vilken lösning är bäst utan att olika lösningar är anpassad till olika syften och behov.

  Tilldelningsdatum2016-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Nilsson (Handledare) & Fredrik Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • IT-driftteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Datorteknik (10206)

  Nyckelord

  • datalagring
  • das
  • hdd
  • nas
  • raid
  • san
  • sas
  • ssd

  Citera det här

  '