Dator och tangentbord eller papper och penna? Att använda datorn vid läs- och skrivinlärning

 • Cecilia Håkansson
 • Julia Petersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur lärare kan arbeta med datorn vid läs- och skrivinlärning. Vår utgångspunkt har varit Arne Tragetons metod som beskriver hur lärare kan använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Syftet har även varit att undersöka hur Tragetons metod skiljer sig från andra läs- och skrivinlärningsmetoder och vilka för- och nackdelar det finns med metoden. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tre lärare. Utöver intervjuerna har vi utfört en observation under en dag i en årskurs 2 och i en förskoleklass. Vår undersökning har visat att det finns fler fördelar än nackdelar med att arbeta med datorn vid läs- och skrivinlärning. De tre lärarna var överens om att samspelet och dialogen mellan eleverna är positiva aspekter med Tragetons metod. Den största nackdelen var att utrustningen kunde krångla. Vi drar slutsatserna att alla tre lärarna var inspirerade av metoden och att de efter lite rutin och erfarenhet kommer att våga släppa sitt tidigare sätt att arbeta med läs- och skrivinlärningen för att övergå till Tragetons metod vid läs- och skrivinlärning.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '