Datorer, sömn och ungdomar
: En enkätundersökning av gymnasieelevers sömnvanor, datoranvändande och eventuella kopplingar till skolprestation

 • Emanuel Jeppsson
 • Johan Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats syftade till att behandla gymnasieungdomars sömnvanor och datoranvändandeoch dessa faktorers eventuella samband med elevernas studieprestation. För att undersökadetta har 130 elever, som gick första året på gymnasiet, fått svara på en enkät. Resultatet avdenna undersökning visade att datorn är vanligt förekommande i ungdomars vardag. Såvanlig att den påverkade tidpunkten då ungdomarna gick och lade sig och hur länge de sovper natt. Detta syntes genom ett tecken på samband mellan antalet timmar spenderade viddatorn och de sömnvanor eleverna redovisade. Utöver detta visade enkätsvaren väldigt litesom tyder på att antalet timmar nattsömn styrde studieprestationen sett till tidigare betyg hos respondenterna.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Blixt (Handledare) & Eva Svederberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • sömnvanor
  • datoranvändande
  • gymnasieungdomar
  • studieprestation

  Citera det här

  '