Datorn i läs- och skrivundervisningen - ett pedagogiskt redskap

 • Jennie Gustafson
 • Madeleine Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka hur datorn kan användas i de tidiga skolåren, och då framför allt vid läs- och skrivundervisningen. Vi ska även undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan påverka hur datorn används som pedagogiskt redskap i undervisningen.

  I forskningsbakgrunden redogörs för tre olika metoder för läs- och skrivinlärning. Vidare beskrivs två olika projekt, där fokus legat på läs- och skrivinlärning via datorn. För att få en förförståelse för projekten redogörs det även för skillnaden mellan eleven som konsument eller producent, ordbehandlingsprogram och pennan som skrivverktyg samt samspelet vid datorn. Slutligen beskrivs den nationella satsning, ITiS, som genomfördes i svensk skola under åren 1999-2001.

  För att få reda på hur datorn används i läs- och skrivundervisningen i de tidiga skolåren genomfördes kvalitativa intervjuer med ett urval av sex aktiva pedagoger. Analysen av intervjuerna ledde fram till följande slutsatser; att datorn inte används som pedagogiskt redskap i läs- och skrivundervisningen, och att orsaken till detta är kopplad till pedagogernas fortbildning samt skolans resurser. Vi har även dragit slutsatsen att datorn är ett medel och inte ett mål, och därför endast ska användas när den fungerar bättre än andra läromedel, hjälpmedel och upplevelser.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '