Datorplattan en kompis
: en studie om barns sociala samspel och kommunikation runt datorplattan i förskolan

 • Madeleine Karlsson
 • Ulrika Sandén

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka hur förskolebarns sociala samspel och kommunikation ser ut när barn använder sig av datorplattan.

  Litteraturen omfattar forskning om att barn samspelar på olika sätt hela tiden under användandet av datorplatta och dator i förskola och skola. Forskning visar att samspel ger uppmaning till samarbete, samtal och lek.

  Resultatet i studien visar att samtliga barn använder verbalt samspel när de använder datorplattan. De barn som sitter tillsammans med datorplattan har ett samspel och kommunikation som sker i olika former.

  Tilldelningsdatum2015-okt.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Radeklev (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • datorplatta
  • barn
  • samspel
  • samtal
  • kommunikation
  • språkutveckling

  Citera det här

  '