Datorspel som lärmiljö av andraspråk
: ett elevperspektiv på engelskinlärning

  • Jens Sjöström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Som ett av tre kärnämnen i grundskolan utgör engelska en stor del av undervisningen. Trots det blir engelskundervisningen allt för ofta formaliserad och tagen ur sitt sammanhang. Det leder till ett kunskapsglapp mellan fritidsengelska och skolengelska. Flertalet studier har visat att elever med datorspelsbakgrund visar högre kunskap i engelska än elever utan datorspelsbakgrund och frågar man elever i mellanstadiet svarar de flesta att de lär sig engelska bäst på fritiden. I denna undersökning har jag analyserat elever med datorspelsbakgrund egna resonemang kring engelskinlärning och försökt finna faktorer som gör lärandet meningsfullt för dem. Med hjälp av en fokusgruppsintervju med sex elever från årskurs 5 blev resultatet väntat. De flesta tycktes lära sig engelska bäst via datorspel vilket leder till frågan varför det är så. Resultatet ger oss en inblick hur elever kan resonera kring sin inlärning av ett andraspråk och bidrar således med ett elevperspektiv till den befintliga forskningen. Inspirerad av grundad teori har jag analyserat elevernas resonemang kopplat till begrepp som motivation, interaktion, stöttning och autenticitet som i sin tur grundar sig i ett sociokulturellt synsätt på lärande. 

Tilldelningsdatum2020-feb.-21
OriginalspråkSvenska
HandledareMette Sjölin (Handledare) & Maria Freij (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • fritidsengelska
  • skolengelska
  • datorspel
  • sociokulturellt lärande
  • kunskapsglapp

Citera det här

'