De anställdas upplevelser av det psykologiska kontraktet – en jämförelse mellan anställda i stora och små organisationer

 • Hanna Ottosson
 • Disa Torbjörnsdottir

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att belysa hur de anställda upplever det psykologiska kontraktet i stora och små organisationer. Det psykologiska kontraktet är ett utbyte av löften och åtaganden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Innehållet i det psykologiska kontraktet varierar utefter de behov och möjligheter som arbetstagaren och arbetsgivaren har. Vi har valt att titta på det psykologiska kontraktet i organisationer av olika storlek då många av de aspekter som är förknippade med det psykologiska kontraktet skiljer sig utefter de olika förutsättningar som stora och små organisationer har. Vår studie utförs på ett antal stora och små organisationer där vi genom enkätundersökning undersökt de anställdas upplevelse av det psykologiska kontraktet. Undersökningen sker på 86 anställda som arbetar som butiksbiträde i stora och små klädbutiker. Vi har funnit ett samband mellan organisationsstorlek och de anställdas psykologiska kontrakt. Det antal löften/åtaganden som ingår i de anställdas psykologiska kontrakt varierar mellan stora och små organisationer. Däremot finns inga stora skillnader beroende på storlek mellan hur dessa löften/åtaganden uppfylls mellan de anställda i de olika organisationerna.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '